Integrato Sverige AB
Hem

Ett enkelt verktyg för snabbare integration av nyanlända

Språket är nyckeln

Med hjälp av appen Mema kan nyanlända snabbt komma igång med svenskan och göra sig förstådda i vardagen. 


Att lära sig ett nytt språk som vuxen kan vara knepigt. Särskilt om man befinner sig i en situation där framtiden känns oviss och omgivningen främmande. I det här läget har hjärnan svårare att ta till sig ny kunskap och etablera den i långtidsminnet. Med detta som utgångsläge har vi därför skapat Mema, ett verktyg som fungerar som katalysator till inlärning av det nya språket. Nu söker vi samarbetspartners och finansiärer för att kunna producera och erbjuda appen till de som behöver den allra mest.

Lärande för alla situationer

Innehållet i appen skapas när behov uppstår. Tillsammans med kontakter på kommuner, arbetsplatser, föreningar och skolor skapas ord och uttryck som är särskilt viktiga för användarens  unika behov.


Att lära sig ett nytt ord sägs kräva tio möten med det ordet. Med Mema påbörjas inlärningen redan vid skapandet och repeteras sedan enkelt in med hjälp av den smarta studiefunktionen.


Här finns inga begränsningar. Även unika branschord och lokala uttryck kan skapas och effektive läras in. På så sätt kan appen spela en avgörande roll i integrationen för den nyanlända i närsamhället och på arbetsmarknaden.


Mema kan komma till användning och göra nytta i många olika sammanhang. Hur, beror förstås på omständigheterna och syftet. Berätta om era behov så skapar vi en handlingsplan utifrån det.

FÖR MYNDIGHETER

 • Påskyndar integrationen

 • Ett komplement till SFI  

 • Fungerar för självstudier

 • Hjälp i Etableringsprogram

 • MedborgarinformationFÖR FÖRETAG

 • Vid nyanställning & praktik

 • Skapa innehåll för branschen 

 • Analysera data från användning

 • Synas tillsammans med Mema

 • Investera i framtidenFÖRENINGAR & PRIVATPERSONER

 • Ett roligt sätt att lära

 • Skapa eget innehåll

 • Hjälpa till på distans

 • Lokala ord och uttryck

 • Bli vår samarbetspartnerAll rights reserved


Integrato Sverige AB


Säte Stockholm


org.nr 559248-0072

Stockholm, Sverige 2020