Integrato Sverige AB
Appen

Förstudie med framgång

Idén till Mema kom till när Tony Danielsson, lärare och specialpedagog, började arbeta som SFI-lärare. Han såg tidigt en problematik med språkinlärningen i klassrummet och tog fram ett helt nytt studiesätt för sina elever.


Eleverna fick skapa material med foton och ord som de var i behov av att kunna i sin vardag. Genom bilderna i kombination med helordsmetoden lärde sig eleverna snabbt och enkelt orden, dess stavning och uttal. – Metoden förkortar elevens inlärningstid bland annat genom att undvika svåra hinder som tex ljudstridiga ord. Genom att lyssna in och härma undviker man dessutom inblandning av språkljud från det egna modersmålet och man gör sig förstådd direkt.


Tony tog med dem ut i samhället där de fick träna på sina nya kunskaper i olika situationer. Den snabba utvecklingen gav även eleverna ökad självkänsla och viljan att lära sig mer.

Sättet att skapa material för hand och ta med elever på stan ställer förstås stora krav på skola och lärare. Det Tony gjorde med sina elever var ett ambitiöst prov på anpassat lärande.

CIMG0480
201008311731
CIMG0474

För att underlätta språkinlärning tog Tony eleverna ut i samhället för att lära sig nya ord direkt kopplade till sammanhanget.

Från papp till app

För att ge fler möjlighet att lära utifrån denna metod, skapar vi nu en digital version – appen Mema. Dessutom kan vi med appen addera teknik som ökar inlärningsförmågan ytterligare och möjliggör hjälp på distans, egna studier och självtester.


För att appen ska passa in i situationer som kan uppstå i integrationsprocessen, vid praktik och vid nyanställning söker vi partners som är med under framtagningen av appen. Allt för att göra den så effektiv och användarvänlig som möjligt.För mer information om hur appen fungerar eller om ni är intresserade av att få appen demonstrerad, hör av er till oss.